Handhaving van de naleving van industrienormen en HIPAA-voorschriften

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om de wetgeving rond elektronische handtekeningen na te leven

Handhaving van de industrievoorschriften

HIPAA-conforme elektronische handtekeningen

Naleving van de HIPAA-voorschriften is een must voor de meeste organisaties in de gezondheidszorg. Het is dus van essentieel belang dat bij het gebruik van digitale documenten en elektronische handtekeningen de privacywetgeving in acht wordt genomen. Gebruik Foxit eSign om met vertrouwen ondertekende toestemmingsformulieren, medische verklaringen, privacyovereenkomsten en meer te verkrijgen.

Naleving van de California Consumer Privacy Act (CCPA)

Foxit eSign voldoet aan alle richtlijnen van de California Consumer Privacy Act (CCPA) zoals voorgeschreven door de staat Californië. Dit betekent dat we u op de hoogte houden van elke poging om informatie over u en uw bedrijf te verzamelen en duidelijk aangeven hoe deze informatie zal worden gebruikt. Ook uw rechten voor "afmelding" en "recht op inzage" worden strikt gerespecteerd.

Naleving van ESIGN en UETA

Foxit eSign leeft strikt alle voorschriften voor naleving van ESIGN en UETA na. We zorgen dat documenten overeenkomstig deze wetten juridisch bindend zijn door middel van maatregelen zoals controletrajecten, een duidelijk omschreven beleid voor het bewaren van documenten, certificaten van voltooiing voor ondertekende documenten, en het ter beschikking stellen van methoden voor het aantonen van een duidelijke tekenintentie.

Naleving van eIDAS en de AVG

Om de legitimiteit in het juridische gebruik van ondertekende documenten in de EU te waarborgen, voldoet Foxit eSign aan de voorwaarden die zijn opgesteld door Advanced Electronic Signatures (AES) en Qualified Electronic Signatures (QES) zoals bepaald door de EU-verordeningen in de Europese interne markt. We zijn ook een AVG-vriendelijk bedrijf en zien toe op de naleving van de AVG-beginselrechten, waaronder het recht op toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, het recht op klachten bij de toezichthouder en het intrekken van toestemming.

Naleving van 21 CFR Part 11

Voor onze cliënten in de farmaceutische of biotechnologische sector leeft Foxit eSign strikt de voorschriften van 21 CFR Part 11 na. Er worden tools en functies ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de naleving, zoals audittrails, identiteitsverificatie, tijdstempels, methoden voor het aantonen van bedrog en voltooiingscertificaten.

Handhaving van andere industrievoorschriften

Gebruik tools en functies om de naleving van de voorschriften te handhaven in populaire sectoren zoals financiën (FINRA), onderwijs (FERPA) en meer!

En nog veel meer

Prepare documents, contracts, forms, templates, and more.

Bereid documenten, contracten, formulieren, sjablonen en meer voor

Meer informatie
Send documents from anywhere in seconds.

Verzend documenten van overal in amper enkele seconden

Meer informatie
Get contracts signed and documents completed.

Onderteken contracten en voltooi documenten

Meer informatie
Manage signed documents, workflows, and reports.

Beheer ondertekende documenten, workflows en rapporten

Meer informatie
Store completed signed documents.

Sla voltooide ondertekende documenten op

Meer informatie
Enhance document security

Verbeter de beveiliging van uw documenten

Meer informatie
Use legal signatures practically anywhere

Gebruik bijna overal wettelijke handtekeningen

Meer informatie
Share document templates and collaborate with your team

Deel documentsjablonen en werk samen met uw team

Meer informatie