Restitutiebeleid Foxit Software

GEEN GARANTIE OP GELICENTIEERDE SOFTWARE

DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT VOETSTOOTS (OP EIGEN BATE EN SCHADE) AAN DE LICENTIEHOUDER VERLEEND. FOXIT EN DE LICENTIEVERLENERS VAN FOXIT GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. FOXIT EN DE LICENTIEVERLENERS EN LEVERANCIERS VAN FOXIT DOEN GEEN UITSPRAKEN EN GEVEN GEEN GARANTIES OF VOORWAARDEN (EXPLICIET OF IMPLICIET OF ALS GEVOLG VAN STATUS, GEWOONTERECHT, GEWOONTE, GEBRUIK, VERLOOP VAN DE MANIER VAN ZAKENDOEN, HANDELSPRAKTIJK OF ANDERSZINS) MET BETREKKING TOT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN, VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TENZIJ EN ALLEEN VOOR ZOVER DEZE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT IN HET RECHTSGEBIED VAN DE LICENTIENEMER.

Als een niet-abonnementsproduct rechtstreeks bij Foxit is gekocht, kan het binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd.

Of u in aanmerking komt voor restitutie hangt af van het moment van annulering en het type aankoop.

Voor een maandabonnement kan restitutie worden verkregen als het binnen 7 dagen na de eerste aankoop wordt geannuleerd.

Voor een jaarabonnement dat vooruit is betaald, kan restitutie worden verkregen als het binnen 14 dagen na de eerste aankoop wordt geannuleerd.

Voor een jaarabonnement dat maandelijks wordt betaald, kan restitutie worden verkregen als het binnen 7 dagen na de eerste aankoop wordt geannuleerd. Er is echter geen restitutie meer mogelijk als het abonnement meer dan 7 dagen na de oorspronkelijke aankoop wordt geannuleerd.

In zeldzame gevallen kan Foxit, naar eigen goeddunken, een terugbetaling doen als Foxit een substantieel probleem niet kan oplossen, waarbij het product niet overeenkomt met de documentatie van het product. Wanneer Foxit een terugbetaling gepast acht, zal de terugbetaling bestaan uit het aankoopbedrag minus de kosten van het verwerken van de order en administratieve kosten (5% van het aankoopbedrag). In dergelijke gevallen vereist Foxit dat de koper voldoende informatie verschaft om de oorspronkelijke aankooptransactie met zekerheid te kunnen identificeren (bijvoorbeeld door middel van het ordernummer, de bedrijfsnaam, de transactiedatum, aankoopcode, aantal gekochte licenties, etc.).

Als u nog vragen hebt over dit Beleid of als u om een andere reden contact wilt opnemen met Foxit, kunt u bellen naar +49 30 21783691.