TAA-naleving door Foxit

TAA verwijst naar de Trade Agreements Act (19 U.S.C. en 2501-2581), die is bedoeld om eerlijke en open internationale handel te bevorderen. Volgens de TAA mag de Amerikaanse regering alleen 'in de VS vervaardigde of uit een specifiek land afkomstige eindproducten aanschaffen. Deze wet schrijft voor dat aannemers moeten certificeren dat elk eindproduct voldoet aan de toepasselijke vereisten. Eindproducten zijn 'die artikelen, materialen en benodigdheden die voor openbaar gebruik worden aangeschaft'. Hieronder vallen ook items die 'ingrijpend zijn getransformeerd' in de Verenigde Staten.

De TAA-conforme producten van Foxit worden hieronder weergegeven. Deze producten zijn ook conform de GSA-schema's.